BIZTONSÁG, TISZTESSÉG, EMPÁTIA

Jogszabályok

Hatályos foglalkoztátasi jogszabályok

Hivatásos szolgálati jogviszony

1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA

1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

20/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

23/1997. (III. 19.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről

21/1997. (III. 19.) BM rendelet az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről

62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról

39/1997. (VII. 18.) BM rendelet a belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól

Közalkalmazott: 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Köztisztviselő: 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

Jogszabálykereső